Gullev by
Bystedet i Gullev
Sportspladsen i Gullev
Gullev pigen
Forår i Gullev
Gullev købmand
Gullev om vinteren
Brugsen i Gullev
Gullev skole

2024

Husk I kan følge med på Facebook siden Gullev folket. Eller se det omdelte nyhedsbrev.
 
Vi har fået bevilliget midler til hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Gullev byvej mod øst. Vi afventer lige nu den endelige godkendelse ved Politiet.
 
Generalforsamlingen er vel overstået og den nye bestyrelse har konstitueret sig. Du kan se den nye bestyrelse under menuen Borgerforeningen.

Gullev`s historie

Navnet, ” Gullev ”, kommer af et mands navn – Sikkert fra Guthi + lev. Landsbyens alder kan ikke siges med sikkerhed, men det er nok sandsynligt, at bostedet Gullev var tidligere end kirken ( før 900 e Kr. ). 
Gullev kirkes kor er fra romansk tid – og våbenhuset er fra sengotisk tid. I 1796 blev skibet forsynet med en tagrytter, der blev fornyet i 1999. Før selvejet var der i Gullev 12 gårde og 1 hus, der ejedes af Godset Ormstrup.

Udskiftningen skete i 1787. Gravhøjen ” Kettinghøj ” ligger i skellet mod Sahl sogn.

I ” Flaskemosen ” er fundet 6 økser og 2 mejsler. Et bronzesværd er fundet i Gudenåen. En langhøj og 40 høje er sløjfet eller ødelagt. Der har været 2 helligkilder i sognet: Skt. Hanskilde på kirkegården og en kilde i Gullev hedebakker.

Gullev i dag

Der er ca 38 husstande i Gullev – og ca 110 borgere indenfor byskiltene.

Der er ingen butikker i Gullev – men en kirke, og mange selvstændige erhvervsdrivende så som en mekaniker, zoneterapi, kloakmester, produktion af legeplads udstyr og lign. Se vores virksomheds side for yderligere.

Der er et forsamlingshus – som er stedets samlingssted og hedder Bystedet.

Børnepasning og dagpleje er i Bjerringbro – og skolen er i Bjerringbro.

Busruten Randers – Silkeborg, Bjerringbro – Thorsø passerer byen.

Landsbyen Gullev er højt beliggende med udsigt over Gudenådalen.

Aktiviteter i Gullev

Næste aktiviteter.
Søndagshygge i Bystedet d. 17. marts 13-15:00
Sammenskudsgilde tirsdag d. 9. april kl. 18:00 i Bystedet. 
 
Klik på link (tekst) nedenfor for at se vores nyhedsbrev for Forår/ sommer 2024.
 
 
Nyhedsbrev
Eddy Hansen | Bjerringbro - Region Midtjylland